Wyjazdy motywacyjne

Wyjazdy motywacyjne W ostatnich latach rynek pracy podlega dynamicznym zmianom. W sytuacji kiedy pracownicy zaczynają dyktować warunki, a pozyskanie wykwalifikowanej kadry staje się coraz trudniejszym zadaniem, pracodawcy zmuszeni są podejmować działania mające na celu zatrzymanie doświadczonych pracowników. W wielu przypadkach, pozyskanie i wdrożanie nowego pracownika wymaga większych nakładów niż lepsze zmotywowanie pracowników którzy w danym przedsięborstwie pracują. Wiąże się to z wprowadzeniem zaplanowanego systemu motywacji. Poza oczywistymi, czyli płacowymi metodami motywacji (które powinny być zastosowane w pierwszej kolejności), coraz większą popularnością cieszą się metody pozapłacowe.

Jedną z takich metod są zagraniczne wyjazdy motywacyjne (zwane również pod nazwą incentive). Bardzo często podróże firmowe są formą nagrody za pomyślnie zrealizowany projekt, dobrze zakończony rok, bądź osiągnięcie innego celu istotnego dla całego przedsiębiorstwa, departamentu bądź działu. Wyjazdy dowartościowują pracownika, motywują do dalszej pracy, osiągnięcia kolejnego istotnego dla firmy celu, ale również scalają i integrują zespół. Razem z rozwojem turystyki, celem wyjazdów incentive coraz częście stają się bardzo ekzotyczne kraje, takie jak np. Wenezuela, Indonezja, RPA, czy nawet mroźna Grenlandia. Poza zwiedzaniem zabytków charakterystycznych dla danego kraju, w programie powinny znaleźć się atrakcje podnoszące poziom adrenaliny, np. rafting górską rzeką, nurkowanie i podziwianie podwodnego życia, czy przemierzanie bezdroży jeepami bądź quadami. Czasami zdarza się, że w wyjazdach motywacyjnych mogą brać udział również osoby towarzyszące (aczkolwiek zdania w tej kwestii są podzielone).

Idealnie jeśli uczestnicy wyjazdu przeżyją przygodę życia. Aby tak się stało, organizację najlepiej jest powierzyć firmie zajmującej się tym profesjonalnie. Przykładowo jeśli firma ma siedzibę w Poznaniu, najlepiej szukać firmy z branży incentive Poznań (wystarczy użyć wyszukiwarki internetowej). W dużych miastach organizatorów wyjadów firmowych, oferujących atrakcyjny przygotowany indywidualnie dla klienta program, na pewno nie zabraknie. Wybór takiej firmy przeważnie daje gwarację sukcesu, zadowolenia uczestników i kadry zarządzającej w firmie.

Data artykułu: 2008.09.04

Zobacz również:
Wyjazdy nagrodowe,
Wydarzenia firmowe.

Wybrane hasło z naszego słownika:

Integracja w informatyce polega na zespoleniu istniejących (np. w przedsiębiorstwie) systemów tak, aby mogły one wzajemnie korzystać ze swoich zasobów (np. z plików, baz danych, urządzeń, wspólnego interfejsu użytkownika, itp). Podstawowym celem jest osiągnięcie jak największych zysków przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury.

Wejścia robotów: googlebot 648 msnbot 57 yahoo 302 netsprint 80 szukacz 6