Team building

Team building Bardzo często zdarza się że członkowie zespołu pracującego nad ważnym projektem są ekspertami w swojej dziedzinie. Wszyscy dobrze się znają, są ambitni i chcą aby projekt zakończył się sukcesem. Czy to jednak oznacza, że w zespole będą pracowali zgodnie i efektywnie. Czy różnice zdań osobowości mogą doprowadzić do obniżenia efektywności całego zespołu? Oczywiście że tak. Aby osiągnąć sukces, należy w zespole rozwinąć umiejętność współpracy i wzbudzić ducha zespołowego. Należy dążyć do poprawienia komunikacji wewnątrz grupy, nauczyć zespół pracować zgodnie, poświęcając niejednokrotnie cele jednostek dla celów całego zespołu i przedsiębiorstwa. Wymaga to nie tylko zaangażowania całego zespołu ale również kierownictwa firmy. Narzędziem wykorzystywym jest do takich celów są programy teambuildingowe.

Jeśl chodzi o członków zespołu, team building (czyli budowanie zespołu) ma na celu m.im. lepsze poznanie się, podniesienie poziomu samooceny i wzajemnego zaufania, poprawę komunikacji w zespole, przekonanie o tym, że niektóre zadania nie mogą być realizowane indywidualnie, poznanie teorii strefy komfortu i zbudowanie świadomości swojej własnej strefy komfortu. Szkolenie teambuildingowe dla menedzerów powinno dawać im wiedzę na temat rodzajów grup, typów ludzi i ich funkcji w grupie, czym charakteryzuje się efektywna praca zespołowa, jak korzystnie wpływać na dynamikę zespołu, w jaki sposób motywować cały zespół, jak i poszczególnych jego członków.

W teambuildingu bardzo często wykorzystywane są zabawy i gry również z elementami survivalu, np. paintball, zabawy alpinistyczne, przeciąganie liny, bieg w workach, sztafeta z jajkiem, puzzle, przeprawa z punktu A do punktu B na pontonach, które uczestnicy muszą wcześniej zbudować. Pomysłowość firm zajmujących się organizacją imprez teambuildingowych, jest naprawdę nieograniczona. Zabawy tego typu sprawiają że team building jest przyjemny, zabawny i skuteczny - i o to chodzi.

Data artykułu: 2008.10.08

Zobacz również:
Imprezy integracyjne,
Nurkowanie.

Wybrane hasło z naszego słownika:

Motywacja to wzbudzony potrzebą stan gotowości istoty rozumnej do określonego działania. Motywacja wewnętrzna aktywuje się gdy człowiek dąży do zaspokojenia swoich potrzeb, natomiast motywacja zewętrzna polega na wzbudzeniu potrzeb poprzez zastosowanie systemu kar i nagród.

Wejścia robotów: googlebot 1131 msnbot 38 yahoo 182 netsprint 108 szukacz 8