Team building

Team building Bardzo często zdarza się że członkowie zespołu pracującego nad ważnym projektem są ekspertami w swojej dziedzinie. Wszyscy dobrze się znają, są ambitni i chcą aby projekt zakończył się sukcesem. Czy to jednak oznacza, że w zespole będą pracowali zgodnie i efektywnie. Czy różnice zdań osobowości mogą doprowadzić do obniżenia efektywności całego zespołu? Oczywiście że tak. Aby osiągnąć sukces, należy w zespole rozwinąć umiejętność współpracy i wzbudzić ducha zespołowego. Należy dążyć do poprawienia komunikacji wewnątrz grupy, nauczyć zespół pracować zgodnie, poświęcając niejednokrotnie cele jednostek dla celów całego zespołu i przedsiębiorstwa. Wymaga to nie tylko zaangażowania całego zespołu ale również kierownictwa firmy. Narzędziem wykorzystywym jest do takich celów są programy teambuildingowe.

Jeśl chodzi o członków zespołu, team building (czyli budowanie zespołu) ma na celu m.im. lepsze poznanie się, podniesienie poziomu samooceny i wzajemnego zaufania, poprawę komunikacji w zespole, przekonanie o tym, że niektóre zadania nie mogą być realizowane indywidualnie, poznanie teorii strefy komfortu i zbudowanie świadomości swojej własnej strefy komfortu. Szkolenie teambuildingowe dla menedzerów powinno dawać im wiedzę na temat rodzajów grup, typów ludzi i ich funkcji w grupie, czym charakteryzuje się efektywna praca zespołowa, jak korzystnie wpływać na dynamikę zespołu, w jaki sposób motywować cały zespół, jak i poszczególnych jego członków.

W teambuildingu bardzo często wykorzystywane są zabawy i gry również z elementami survivalu, np. paintball, zabawy alpinistyczne, przeciąganie liny, bieg w workach, sztafeta z jajkiem, puzzle, przeprawa z punktu A do punktu B na pontonach, które uczestnicy muszą wcześniej zbudować. Pomysłowość firm zajmujących się organizacją imprez teambuildingowych, jest naprawdę nieograniczona. Zabawy tego typu sprawiają że team building jest przyjemny, zabawny i skuteczny - i o to chodzi.

Data artykułu: 2008.10.08

Zobacz również:
Imprezy integracyjne,
Nurkowanie.

Wybrane hasło z naszego słownika:

Hungaroring - tor formuły 1 na Węgrzech. Wyjazd na Grand Prix Węgier połączony ze zwiedzaniem Budapesztu może stanowić dosknały cel wyjazdu motywacyjnego.

Wejścia robotów: googlebot 1133 msnbot 38 yahoo 183 netsprint 108 szukacz 8