Radca prawny

Radca prawny Firmy zajmujące się organizacją imprez firmowych, tak jak w zasadzie wszystkie inne firmy, muszą czasem skorzystać z pomocy prawnej. Pomocy takiej może udzielić radca prawny, zawód który obok natariuszy czy adwokatów wpisany jest w kategorię zawodów zaufania publicznego. Ogólnie mówiąc, radca prawny zajmuje się kompleksową ochroną osób fizycznych i prawnych. Radcy zwykle sporządzają opinie prawne, udzielają porad prawnych, opracowują projekty aktów prawnych czy występują w sądach w ramach pełnomocnictw.

Wymagania stawiane radcom regulowane przez ustawę o radcach prawnych. Zawód ten często mylony jest z zawodem adwokata. Choć przedstawiciele obu tych zawodów wykonują podobne czynności, radca nie może pełnić roli obrońcy w procesach karnych oraz w postępowaniach, które mają charakter skarbowy. Wspomniana ustawa zezwala radcom na udzielenia pomocy prawnych w zakresie pracy, czy też w stosunku do nich. Natomiast w ustawie regulującej pracę adwokatów zapisany jest zakaz udzielania pomocy w tych dziedzinach.

Każdy, kto chciałby zostać radcą prawnym, musi w pierwszej kolejności ukończyć studia magisterskie na uczelniach prawniczych (na terenie polski lub też zagranicy), następnie odbyć aplikację radcowską i zdać egzamin. Radca prawny mysi w pełni korzystać z przysługującym obywatelom praw publicznych oraz posiadać pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Radca prawny może wykonywać swój zawód w kancelarii radców prawnych, na podstawie umowy cywilnoprawnej czy też w ramach spółek cywilnych, jawnych, partnerskich czy też komandytowych.

Szukając radce prawnego najlepiej kierować się opinią znajomych, którzy już korzystali z usług kancelarii radców prawnych. Jeśli nasi znajomi nie mają takich doświadczeń, zawsze można poszukać radcy przez internet, wpisując w wyszukiwarce np. "radca prawny poznań" lub "kancelaria radcy prawnego poznań".

Data artykułu: 2011.05.04

Wybrane hasło z naszego słownika:

Team building - budowanie zespołu - techniki ukierunkowane na wzmacnienie relacji w zespole, zadania wymagające współdziałania wszystkich członków zespołu, uczące odpowiedzialności i wzajemnej komunikacji przy realizacji wspólnego celu.

Wejścia robotów: googlebot 146 msnbot 0 yahoo 23 netsprint 169 szukacz 0