Biuro rachunkowe

Biuro rachunkowe Choć imprezy firmowe stanowią ważny aspekt działalności firmy, to nie samymi imprezami żyje firma. Jedną z ważniejszych osób w firmie jest księgowa (lub dział czy grupa osób prowadząca w firmie księgowość, rachunkowość, sprawy kadrowo - płacowe). Od niej zależy funkcjonowanie przedsiębiorstwa i również dobry wynik finansowy firmy. Jakie firmy muszą prowadzić księgi rachunkowe? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć krótko w tym artykule.

Księgi rachunkowe to zbiory zapisów księgowych, podsumowania sald i obrotów, które odzwierciedlają stan posiadanych aktywów i pasywów. Do ksiąg rachunkowych należą dzienniki, księgi główne i księgi pomocnicze. Dzienniki zawierają chronologiczny zapis zdarzeń w czasie sprawozdawczym, księgi główne składają się z kont syntetycznych, na których zapisywane są zdarzenia gospodarcze zgodnie z zasadą podwójnego zapisu, księgi pomocnicze natomiast, są uzupełnieniem księgi głównej i zawierają zapisy na kontach analitycznych. Prowadzenie ksiąg rachunkowych obowiązuje przedsiębiorców, którzy osiągają obrót powyżej równowartości 800.000 EURO, a spółki handlowe (akcyjne, jawne, komandytowe i z ograniczoną odpowiedzialnością) muszą prowadzić księgi bez względu na wysokość obrotu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie obowiązuje tych przedsiębiorców, którzy są opodatkowani w formie karty podatkowej, ryczałtu lub albo którzy prowadzą księgi handlowe. Założenie księgi podatkowej wymaga powiadomienia urzędu podatkowego, w którym opłacamy podatek dochodowy. Jeśli firma działa przykładowo na terenie miasta Poznań, wymagane jest powiadomienie urzędu skarbowego w Poznaniu. W przypadku spółek, zawiadomienia dokonuje każdy ze wspólników we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym. Księgi rachunkowe można prowadzić samodzielnie, należy jednak zastanowić się, czy nie lepszym rozwiązaniem będzie powierzenie tego zadania wyspecjalizowanemu podmiotowi jakim jest biuro rachunkowe,w którym działa wiele biur zajmujących się księgowością daje szansę wybrać biuro które spełni oczekiwania naszej firmy zarówno pod względem ilości księgowanych dokumentów, ceny za tę usługę, jak i lokalizacji biura w pobliżu prowadzonej przez nas działalności. Nawet jeśli prowadzeniem księgowości dla firmy zajmuje się usługowo biuro rachunkowe, księgi podatkowe wraz z dowodami księgowymi (np. faktury, rachunki będące dowodem dostawy, sprzedaży itp.) należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności gospodarczej - najczęściej w siedzibie danej firmy.

Data artykułu: 2008.08.29

Zobacz również:
Organizacja konferencji,
Radca prawny.

Wybrane hasło z naszego słownika:

Turystyka winiarska (czyli enoturystyka) to organizowanie wyjazdów do najbardziej znanych regionów winiarskich podczas których turyści zwiedzają winnicę, zapoznają się z metodami produkcji, kulturą picia wina, oraz oczywiście degustują ten szlachetny trunek. Najczęściej tego typu turystyka ogranizowana jest do Francji, Włoch, Hiszpanii czy Bułgarii.

Wejścia robotów: googlebot 255 msnbot 49 yahoo 196 netsprint 94 szukacz 0